PRODUKTER - KOPPLINGAR ​- BRANDKOPPLINGAR

Storz

Storz Invändig BSP 
Storz Utvändig BSP

Guilliemin

Guillemain Invändig BSP med Låsring
Guillemain Utvändig BSP med Låsring
Guillemain Slanghals med Låsring
Brandkopplingar Tillbehör

Pressal Normalkoppling

Normalkoppling Invändig BSP
Normalkoppling Utvändig BSP