100x100mm    /    250x250mm      /       300x300mm

1 123 trans1 123 trans
1 123 trans
Explosiv vara
2 1 trans2 1 trans
2 1 trans
Brandfarlig vätska
2 1tnewtrans2 1tnewtrans
2 1tnewtrans
Brandfarlig gas
2 2 trans2 2 trans
2 2 trans
​Icke brandfarlig,
​icke giftig gas
2 2tnewtrans2 2tnewtrans
2 2tnewtrans
Icke brandfarlig,
​icke giftig gas
2 3 trans 1 2 3 trans 1
2 3 trans 1
Giftiga gaser
2 3tnewtrans2 3tnewtrans
2 3tnewtrans
Giftiga gaser
3 0tnewtrans3 0tnewtrans
3 0tnewtrans
Brandfarlig vätska
4 1newtrans4 1newtrans
4 1newtrans
Brandfarlig vara
4 1tnewtrans4 1tnewtrans
4 1tnewtrans
Brandfarligt fast ämne
4 2newtrans4 2newtrans
4 2newtrans
Självantändande ämne
4 2tnewtrans4 2tnewtrans
4 2tnewtrans
Självantändande ämne
4 3 trans4 3 trans
4 3 trans
Explosiv vara
Ämne som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
4 3tnewtrans4 3tnewtrans
4 3tnewtrans
Ämne som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
5 1tnewtrans5 1tnewtrans
5 1tnewtrans
Oxiderande ämne
5 1 trans5 1 trans
5 1 trans
Oxiderande ämne
5 2 trans5 2 trans
5 2 trans
Organisk peroxid
6 1newtrans6 1newtrans
6 1newtrans
Giftigt ämne
6 1tnewtrans6 1tnewtrans
6 1tnewtrans
Giftigt ämne
6 2newtrans6 2newtrans
6 2newtrans
​Smittförande ämne
6 2tnewtrans6 2tnewtrans
6 2tnewtrans
Smittförande ämne
7 atnewtrans7 atnewtrans
7 atnewtrans
Radioaktivt ämne
7 btnewtrans7 btnewtrans
7 btnewtrans
​Radioaktivt ämne
7 ctnewtrans7 ctnewtrans
7 ctnewtrans
​Radioaktivt ämne
7 etnewtrans7 etnewtrans
7 etnewtrans
Fissila ämnen
7newtrans7newtrans
7newtrans
Radioaktivt ämne
8 0newtrans8 0newtrans
8 0newtrans
Frätande ämne
8 0tnewtrans8 0tnewtrans
8 0tnewtrans
​Frätande ämne
9 0newtrans9 0newtrans
9 0newtrans
Övriga farliga ämnen
9 0tnewtrans9 0tnewtrans
9 0tnewtrans
Övriga farliga ämnen
254 pdl254 pdl
254 pdl
ADR Skylt
aluminiumsheetaluminiumsheet
aluminiumsheet
Aluminiumplatta
280x280
300x300
stainlesssheetstainlesssheet
stainlesssheet
Rostfri Platta
280x280
​300x300
SkarmklippSkarmklipp
Skarmklipp
Ettiketthållare
280x280
​300x300