PRODUKTER VENTILER ​- PISTOLVENTILER ​- TODO Pistolventil

pistolventil11pistolventil11
pistolventil1
pistolventil21pistolventil21
pistolventil2
pistolventil31pistolventil31
pistolventil3

TODO® pistolventiler är konstruerade för att på ett enkelt sätt leverera stora volymer av dieselolja med hög säkerhet.
Slitstark, gjuten aluminiumkropp, kraftig svivel och robust handtag gör att denna pistolventil är driftsäker och har lång livslängd.

Storlekar


Material


Utlopp Anslutningar


1 1/2"

Aluminium

Invändig

DN 40

Utvändig

TW