ADR-utrustning

Slangflex erbjuder en mångårig kompetens vad gäller produkter och tjänster inom farligt gods. Vårt utbud av ADR utrustning baseras på kunskap, förtroende och praktisk erfarenhet av farligt gods och farliga ämnen.

Etiketter

samlade adr-etiketter

Skyltar och skylthållare

olika adr-etiketter och dess placeringar på lastbil

Skyddsutrustning

slangtillbehör på slangflex

Jordvindor

jordvindor

Vill du veta mer om ADR Utrustning?

Hör av dig till oss här eller på info@slangflex.se.

Kika gärna på resten av vårt sortiment, vi har bland annat slangar och slangvindor.