ADR Etiketter

Farligt gods etiketter för lastbilar

100x100mm – 250x250mm – 300x300mm

Explosiv vara
Orange adr etikett
Brandfarlig vätska
Röd varningsskylt
Brandfarlig gas
Röd varningsskylt
Icke brandfarlig, icke giftig gas
Grön informationsskylt
Icke brandfarlig, icke giftig gas
Grön informationsskylt
Giftiga gaser
Vit varningsskylt
Brandfarlig vätska
Röd varningsskylt
Brandfarlig vara
Röd och vit varningsskylt
Brandfarligt fast ämne
Röd och vit varningsskylt
Självantändande ämne
Röd och vit varningsskylt
Självantändande ämne
Röd och vit varningsskylt
Explosiv vara

Ämne som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

Blå adr skylt
Explosiv vara

Ämne som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

Blå adr etikett
Oxiderande ämne
Gul adr skylt
Oxiderande ämne
Gul adr etikett
Organisk peroxid
Gul och röd adr skylt
Giftigt ämne
Vit adr etikett
Giftigt ämne
Vit adr skylt för giftigt
​Smittförande ämne
Vit adr etikett
​Smittförande ämne
Vit adr etikett
Radioaktivt ämne
Vit adr skylt för radioaktivitet
Radioaktivt ämne
Vit och gul adr skylt för radioaktivitet
​Radioaktivt ämne
Vit och gul adr skylt för radioaktivitet
Fissila ämnen
Vit adr etikett
Radioaktivt ämne
Vit och gul adr etikett radioaktivitet
Frätande ämne
Vit och svart adr etikett corrosive
Frätande ämne
Vit och svart adr etikett corrosive
Övriga farliga ämnen
Vit och svart adr etikett
Övriga farliga ämnen
vit och svart adr etikett miscellaneous
ADR skylt
Orange ADR skylt
Aluminiumplatta

280×280 | 300×300

Aluminiumblad
Rostfri Platta

280×280 | 300×300

rostfritt stålblad
Ettiketthållare
skärmklipp för adr etiketter

Adr-Etiketter

Hos oss på Slangflex kan du köpa Adr-etiketter för alla ändamål till ditt företag. Vi har Adr-etiketter till både fordon och lokaler. Du hittar bland annat etiketter gällande giftiga gaser, brandfarlig vätska, brandfarlig vara, explosiv vara, oxiderande ämne, giftigt ämne, radioaktivt ämne och mycket mer. Du kan även köpa till rostfria plattor och etiketthållare vid behov.

ADR är ett europeiskt regelverk för internationell transport av farligt gods på landsväg. Det innebär att om du transporterar

För transport av farligt gods

Ett kemiskt ämne kan ibland ha vissa egenskaper som utgör en fara vid hantering och transport av detta. Det är anledningen till varför det finns varningsetiketter som anger ämnets farlighet. Några exempel på detta är brandfarligt ämne, explosivt ämne , frätande ämne och mycket annat. Det ska även innefatta en märkning som ger kompletterande information om ämnet som transporteras.

Köp etiketter för farligt gods hos Slangflex

För dig som har ett åkeri, skogsbruk eller någon annan typ av företag som hanterar och transporterar farligt gods så har vi på Slangflex alla Adr-etiketter du kan tänkas behöva. Du är själv säkert väl medveten om vilka regler som gäller kring detta och att man måste ha en etikett som visar vad man transporterar samt en märkning som kompletterar detta.

Hos oss kan du enkelt beställa Adr-etiketter och märkningar samt hållare till dessa så att du kan transportera farligt gods enligt det regelverk som finns.

Alla våra etiketter och ADR-skyltar är självklart godkända och följer de regler och föreskrifter som finns. Så du kan alltid känna dig trygg och säker när du köper Adr-etiketter, märkningar och andra tillbehör från oss på Slangflex.

Vill du veta mer om ADR Etiketter?

Hör av dig till oss här eller på info@slangflex.se.

Kika även på vårt andra sortiment, vi har bland annat LPG slang & en slangtrumma som passar dig!