ADR Etiketter

100x100mm – 250x250mm – 300x300mm

Explosiv vara
Brandfarlig vätska
Brandfarlig gas
Icke brandfarlig, icke giftig gas
Icke brandfarlig, icke giftig gas
Giftiga gaser
Brandfarlig vätska
Brandfarlig vara
Brandfarligt fast ämne
Självantändande ämne
Självantändande ämne
Explosiv vara

Ämne som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

Explosiv vara

Ämne som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

Oxiderande ämne
Oxiderande ämne
Organisk peroxid
Giftigt ämne
Giftigt ämne
​Smittförande ämne
​Smittförande ämne
Radioaktivt ämne
Radioaktivt ämne
​Radioaktivt ämne
Fissila ämnen
Radioaktivt ämne
Frätande ämne
Frätande ämne
Övriga farliga ämnen
Övriga farliga ämnen
ADR skylt
Aluminiumplatta

280×280 | 300×300

Rostfri Platta

280×280 | 300×300

Ettiketthållare

Vill du veta mer om ADR Etiketter?

Hör av dig till oss här eller på info@slangflex.se.

Kika även på vårt andra sortiment, vi har bland annat LPG slang & en slangtrumma som passar dig!

Meny