ADR Etiketter

100x100mm – 250x250mm – 300x300mm

Explosiv vara
Brandfarlig vätska
Brandfarlig gas
Icke brandfarlig, icke giftig gas
Icke brandfarlig, icke giftig gas
Giftiga gaser
Brandfarlig vätska
Brandfarlig vara
Brandfarligt fast ämne
Självantändande ämne
Självantändande ämne
Explosiv vara

Ämne som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

Explosiv vara

Ämne som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

Oxiderande ämne
Oxiderande ämne
Organisk peroxid
Giftigt ämne
Giftigt ämne
​Smittförande ämne
​Smittförande ämne
Radioaktivt ämne
Radioaktivt ämne
​Radioaktivt ämne
Fissila ämnen
Radioaktivt ämne
Frätande ämne
Frätande ämne
Övriga farliga ämnen
Övriga farliga ämnen
ADR skylt
Aluminiumplatta

280×280 | 300×300

Rostfri Platta

280×280 | 300×300

Ettiketthållare

Vill du veta mer om ADR Etiketter?

Hör av dig till oss här eller på info@slangflex.se.

Kika även på vårt andra sortiment, vi har bland annat LPG slang & en slangtrumma som passar dig!

Adr-Etiketter

Hos oss på Slangflex kan du köpa Adr-etiketter för alla ändamål till ditt företag. Vi har Adr-etiketter till både fordon och lokaler. Du hittar bland annat etiketter gällande giftiga gaser, brandfarlig vätska, brandfarlig vara, explosiv vara, oxiderande ämne, giftigt ämne, radioaktivt ämne och mycket mer. Du kan även köpa till rostfria plattor och etiketthållare vid behov.

ADR är ett europeiskt regelverk för internationell transport av farligt gods på landsväg. Det innebär att om du transporterar

Etiketter för transport av farligt gods

Ett kemiskt ämne kan ibland ha vissa egenskaper som utgör en fara vid hantering och transport av detta. Det är anledningen till varför det finns varningsetiketter som anger ämnets farlighet. Några exempel på detta är brandfarligt ämne, explosivt ämne , frätande ämne och mycket annat. Det ska även innefatta en märkning som ger kompletterande information om ämnet som transporteras.

Köp etiketter för farligt gods hos Slangflex

För dig som har ett åkeri, skogsbruk eller någon annan typ av företag som hanterar och transporterar farligt gods så har vi på Slangflex alla Adr-etiketter du kan tänkas behöva. Du är själv säkert väl medveten om vilka regler som gäller kring detta och att man måste ha en etikett som visar vad man transporterar samt en märkning som kompletterar detta.

Hos oss kan du enkelt beställa Adr-etiketter och märkningar samt hållare till dessa så att du kan transportera farligt gods enligt det regelverk som finns.

Alla våra etiketter och ADR-skyltar är självklart godkända och följer de regler och föreskrifter som finns. Så du kan alltid känna dig trygg och säker när du köper Adr-etiketter, märkningar och andra tillbehör från oss på Slangflex.

Meny